Wednesday, January 27, 2010

Юнаци Version 2.0 Глава 6

Колкото и да е изненадващо за всички (поздравявам ви и тримата) читатели, сега е време да проследим и първата командировка на Леля Пенка.
Преди да замине се срещна с премиера и ПП легендите и заедно решиха, че тя трябва да използва способността (то какво друго) си, за да накара хората да я слушат. Изпратиха я в огромна фурна за хляб. Тя застана пред служителите, от които 63% изглеждаха досущ като нея, и след официалната чат обяви, че ще изпее песен.
Настана тишина. След миг се разнесе чутовният глас на Леля Пенка, която с разтреперани ръце запя "Life is a mystery...". Всички се изправиха на крака и сълзи закапаха от изморените им очи.
В момента, в който Леля Пенка пееше кулминационното "...Prayer...", тя вдигна ръце и всички хлябове се зареяха във въздуха, като дори една хлебарка не успя да се задържи и падна на земята, с троха между крачката си. Леля Пенка завърши песента и разплакана и задъхана падна на колене. Земята се разтресе. Обсипаха я бурни викове и аплодисменти. В този момент просълзена и блестяща, в залата влезе Сашка Васева...

No comments: