Wednesday, January 27, 2010

Юнаци Version 2.0 Глава 4

Хлапетата застинаха, зяпнали от учудване. Кичка седна на учителския стол, качи краката си на бюрото, огледа класа и каза "Кфа музика слушати вий?". Учителката, както и целия клас не знаеха как да реагират, затова тя каза "Деца, можете да питате госпожицата нещо.". Русо момиченце от първия чин вдигна ръка и каза "Кой е любимият Ви български автор, госпожице Пергелова?" - "Ем, чи, Ивана!". Русото момиченце сбърчи вежди и прошепна "А на мен Яворов... ". Момченце във футболен екип на ЦСКА се изправи и попита "Кой е любимият Ви спорт, госпожице?" - "Оф", замисли се Кичка, "Ни знам. Кефи мъ тиа по тиливизуръ дет падът ут муторити!". Дребно чернокосо момиченце стана и направи последен опит. "Кое Ви е любимото животно?", каза то и погали училищното зайче в ръцете си. "Печинуту пили.", извика Кичка. Децата седнаха по местата си и вече никой нямаше въпроси. Учителката изведе с фалшива усмивка Кичка от стаята, след това изпрати ужасения оператор, седна на стола си и загледа нещастно през процореца...

No comments: