Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e10


Глава десета: Леля Пенка. Юнак 001.

Леля Пенка пътуваше с влака обратно към София. Очите й бяха пълни със сълзи. Дори сега, когато имаше свръхспособности не можеше да се облагодетелства. Тя беше облегнала глава на прозореца, заела половината купе, а срещу нея седяха: втрещено 5г. хлапе, баба му и един тийнейджър, дъвчещ дъвка, играещ си с рокерската гривна с шипове. Детето гледаше ококорено Леля Пенка. Изведнъж я попита „Ти баба Яга ли си?”, Леля Пенка само го погледна, наведе глава и се загледа през прозореца. Бабата на хлапето му каза „Недей да говориш така! Жената сигурно задържа вода.”, тийнейджърът добави „Да, цял язовир!”. Торбата с баничките леко се размърда след като Леля Пенка погледна тийнейджъра нещастно. Тя просто беше прекалено добра. Сърце не й даваше да нарани някого. Е, с изключение на Къньо. Слезе на Централна Гара в София и се зачуди накъде да тръгне. Искаше да се отпусне. Затова отиде в един бар, седна и каза на бармана „Моля, дайте ми нещо силно!”, барманът се ухили и каза „Толкова силно нямаме. Но ето ви едно уиски.”. Леля Пенка пийна една глътка, остави чашата и наведе глава. Сълзите й капеха във фалшивото уиски. В този миг към нея се приближи странен мъж с тениска на Сашка Васева...

No comments: