Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e06


Глава шеста: Кичка Пергелова. Юнак 003.

Кичка я удари гръм и тя умря.

No comments: