Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e23


Глава двадесет и трета. Пъцко Сметката, Леля Пенка и Кичка Пергелова. Юнаци 002, 001 и 003.

И така, Мадона се беше прибрала в апартамента си и с огромно щастие очакваше спасителния екип от България. Тъкмо навреме влязоха Грифона, bohemik, който само снимаше с камерата и авторката Salida. Мадона ги запрегръща и разцелува, след което застана сериозно срещу тях и с глас, изпълнен с надежда каза „Нали ще ги спрете?”. Грифона й подаде кутия с бисквити „Златна есен” с пожелание да се върне скоро в България, а Salida го сръга в ребрата и му подаде кутията бонбони „Тримонциум”. След това авторката на героите застана с ръце на кръста и се развика „Пъциславе, Пенке, Кичке, веднага спрете с това, което вършите и се стягайте за път. Няма да повтарям!”, настъпи неловка пауза след която тримата се разсмяха и продъжлиха да се забавляват. Salida заплашително каза „Ще напиша, че умирате!”, това наистина подейства и Леля Пенка и Кичка застанаха до Грифона с наведени глави. Пъцко заяви, че хич не му пука и продължи да рисува неприлични рисунки по стените. Salida му каза, че в града в момента има концерт на Сашка Васева и може да му уреди да се срещнат. След 3 минути бяха готови да тръгват. Мадона беше толкова щастлива, че покани Salida да живеят заедно. (това изречение беше част от лиричното отклонение на авторката, така че да не се зачита за съществуващо). Отидоха след концерта в гримьорната на Сашка, Пъцко падна на колене и се разплака, след което започна да се кълне в нея и да й се обяснява в любов. Сашка беше много щастлива и обеща да вземе със себе си до България цялата група. След час вече всички бяха в самолета. Salida, Грифона и bohemik играеха 3, 5, 8, а героите си говореха и споделяха чувствата си...

No comments: