Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e15


Глава петнадесета. Пъцко Сметката, Леля Пенка и Кичка Пергелова. Юнаци 002, 001 и 003.

ПП легендите пристигнаха, Пъцко огледа ситуацията, сложи си ръцете на къста и извика “Кво стаа тука, уе?”. Кичка му отвърна “Ауе глейте си работътъ, тъпи извънземни такива!” и продължи да скубе съквартирантката си. “Извънземни ли?!?!?!” опули се Пъцко, “Ти на кой ша викаш извънземно, ма!”, кресна й той и я хвана за косата. Добре, че беше Леля Пенка да въдвори ред: “Спрете веднага, моля ви!”. “Кво мъ скубиш, уе, тъпак!” пискаше Кичка. Пъцко не издържа и се оригна. Преди смъртоносното вещество да достигне до Кичка тя изчезна. “Ъ?” беше реакцията на Пъцко, “Къде изчйезнъ тъз уфсъ?”, а Кичка се появи зад него, ритна го в задника и се разхили. Леля Пенка застана между двамата и каза на Кичка “И ти имаш способности!”, Кичка я огледа отгоре додолу и каза превзето “Ми иам, я, да ни съм кът тйеб!”, Леля Пенка въздъхна тежко и каза “Да вървим, вече имаме нов юнак в групата.”...

No comments: