Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e20


Глава двадесета. Пъцко Сметката, Леля Пенка и Кичка Пергелова. Юнаци 002, 001 и 003.

„О, скъпи, какво правиш тук, полетът ти не пристигаше ли след час?”, попита Мадона гаджето си и отпи от шампанското. „Хванах по-ранен...” каза тихо Хесус като продължаваше да оглежда странните хора и пораженията, които бяха направили, „Какъв е тоя до теб? Нещо е поправял и е паднал на леглото ти ли? Какво става?”. „Ох, дълга история.”, каза отегчено Мадона и се отпусна на леглото. В този миг погледите на Хесус и Леля Пенка се срещнаха и се случи нещо фантастично. Прехвръкнаха искри, земята се завъртя, а Дриси залая романтично. Двамата се влюбиха. На Мадона това не й убягна, но не я вълнуваше особено, тя просто се обади на Румсървис да поръча още шампанско. Хесус и Леля Пенка се доближиха един до друг, хванаха се за ръце и потънаха в очите на другия. Мадона изпуфтя и стана. Пъцко започна да осъзнава какво се случваше. „Абе, ей, мангал! Я се махни от Пъни, че щи чупа главата!”. За двамата влюбени не съществуваше никой друг, те излязоха от стаята, без да пускат ръцете си и отидоха в ресторанта. Кичка огледа цялата стая, направи снимки с телефона си, за да ги качи във форума на Ивана и излезе щастлива. Дриси отиде да пробва водата и в тази тоалетна. Мадона беше забелязала летящите кифли и заразпитва Пъцко за какво става въпрос. След като разбра, веднага прецени за какво биха й били полезни. Реши да ги вземе със себе си в Щатите. „Айде, стягай си багажа, утре пътуваме. А, и на излизане кажи да ми сменят вратата. Лека нощ.”, тя го целуна по челото и се заприготвя за лягане...

No comments: