Sunday, January 31, 2010

Sparrow, Jack SparrowИли както вече бях писала: Единственият мъж, за когото бих се омъжила. :D

No comments: