Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e19


Глава деветнадесета. Пъцко Сметката, Леля Пенка и Кичка Пергелова. Юнаци 002, 001 и 003.

„Охх”, изпъшка Мадона, отпусна се на едно кресло и обхвана косата си с ръце, „Беше невероятно шоу! А феновете от първия ред! Знаеш ли, бяха си написали никовете, предполагам, на тениските! Имаше един bohemik, трябва да го потърся, много ми хареса! А пък едни lady_madonna и Salida...”, тя отново въздъхна и се загледа замечтано... Пъцко се почеса по главата „Аз за кфо съм тука ся?”, Мадона го погледна и му каза „Защото аз искам да си.”. „И ся кфо?”, попита Пъцко, тя стана, хвана го за ръката и го поведе към спалнята. Той се спря, издърпа ръката си и каза „Ааа, нйе! Разбрах кво искаш, ама нямъ! Аз съм верин на Сашка Васева... и на Пъни.”, така викаше на галено на Леля Пенка, „Тъй чи, ич ни мъ вълнувъш, тъй да знайш!”. Мадона го погледна стъписано, после се усмихна и каза „Изневяра с Мадона не е изневяра!” и пак го поведе към спалнята.
През това време в бара Леля Пенка се хилеше откачено на един уникално тъп виц на Кичка. Беше попрекалила с водката, но в момента, в който се огледа и видя, че Пъцко го няма, изтрезня. Стана и разпита къде може да бъде. След като разбра цялата се изчерви, пушек започна да излиза от ушите й, а всички кифли, банички и кашкавалки в залата полетяха. Тя тръгна да тича с всички сили към асансьора, а хората помислиха, че става земетресение. Кичка спря да се смее на вица си и се понесе след Леля Пенка с възгласи „Кфу ставъ?”, Дрисъчко слезе от тоалетната чиния във WCто на бара и се затича след тях. Двама охранители се опитаха да спрат Леля Пенка, но две кифли се изправиха застрашително срещу тях и те вдигнаха ръце и отстъпиха назад.
Мадона тъкмо обясняваше на Пъцко кое под какъв ъгъл е снимано в Sex, когато вратата на стаята й изхвърча извън касата и строши стъклената маса с ваза с бели рози върху нея. Леля Пенка влезе, спря се, цялата червена, дишаща тежко, с ръце стиснати в юмруци, а закуските наобиколиха Кралицата и Пъцко. Кичка влезе, огледа ситуацията, замисли се и каза „Ааааа, в таз стайъ май е билъ Ивана идин път!”, след това започна да обикаля и да разглежда. Дрисъчко влетя в стаята, излая ядосано, седна и започна да си ближе задника. В този момент Хесус Луз, 22 годишен бразилски модел, със спортен сак на рамо влезе, оглеждайки избитата врата и се спря озадачено...

No comments: