Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e12


Глава дванадесета: Кичка Пергелова. Юнак 003.

В разходката на Зевс и Кичка на Олимп първо срещнаха Атина, която тъкмо си наточваше копието. “Ха, травестит!” извика Кичка, “И тукъ си имати!”, Атина погледна свирепо “Моляяя, какво каза?!”, “А, нищу.”, отвърна девойката, “Аз съм тулирантнъ! Няма да имъш прублеми с мени!”. Атина скочи да бие Кичка, но Зевс я спря и й подшушна “Остави я, не е наред.”. После срещнаха Арес, Кичка не пропусна и този случай да вбеси боговете “Ооо, пич, ко стаа, помпаш, помпаш, а? Как ни съм тъ засичълъ в някоя дискутйека?”, Зевс само я избута нататък. Дойде редът на Афродита. “Ааа, бубинцеее!!!” изпищя Кичка, “Малий, ква кузметикъ ползвъш? Къф е тоя фон дьо тен?”, Афродита смутено каза “Никога не съм чувала за фон дьо тен.”, “Толкоз рядко ползвъш, чи все идно ни си чувалъ? Малий, ква кожа имаш, шушенцеее! Айди да идим до някой кафе да ми кайш кви марки ползвъш. Дажи щъ пучерпъ къфенци и количкъ, мушинцеее.”, “Не разбирам.”, отвърна Афродита. Зевс реши, че и тя няма да помогне и я поведе към Аполон. Той свиреше на лира, когато пристигнаха. “А, бахти гея!” викна Кичка, а Аполон я погледна учудено. Зевс реши, че е време за отчаяни мерки, затова я заведе при Хефест. “Уф, чи мириши тука!” каза Кичка, стискайки си носа, богът дойде при нея и тя изписка “Ааа, ето кво миришилу.”. Якия мъжага реши, че само сила ще помогне в този случай. Затова взе най-големия и тежък чук, който му се намираше и шибна един в главата на Кичка. Когато се събуди първото нещо, което видя беше плакат на Ивана...

No comments: