Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e09


Глава девета: Кичка Пергелова. Юнак 003.

„Мамка ти! От къв зор се ожених за теб?!” –„Видях те аз как я зяпаше, простак, с простака ти!” каза Хера и хвърли още една светкавица по Зевс. „Не ми ги пипай! Къде изчезна другата?! Оф, видя ли сега какво направи, уби горкото девойче.” - „Да знаеш колко пък ми пукааа...” отвърна сопнато Хера и отиде да изпие някоя и друга чаша амброзия да успокои малко нервите. Зевс слезе при Кичка и с едно шляпване по задника й върна живота. Кичка се изправи, огледа се и каза „А, кво стаа тука, уа?!”, после забеляза Зевс, огледа го отгоре додолу и изкреща „Божке, умрялъ съм и съм при Исус, нееееее, ни можах да видъ Ивана?!?”. Зевс се зачуди на реакцията и каза „Спокойно, девойче, вече не си мъртва”, „Кво ми говориш бе, дядко!” сопна се Кичка, „Ако ни съм умрялъ ти кво прайш тукъ, ъ?”. Зевс се замисли. Не можа да измисли логичен отговор, затова замълча. „Пу дяволити!” каза Кичка докато се оглеждаше, „Баси тъпия рай, идин мол нямъ?!”. Зевс успя само да изрече „Мхм...?” и реши, че трябва да я заведе да я прегледат. „Ела сега с мен на Олимп да видим какво ще кажат другите.”, „Моляяя?!” продължи да вика Кичка, „Абе, перверзник с перверзникъ! Знам ги аз тия рабути! Сводници и приди съм виждълъ! Няма да стани тая рабутъ, старчи! Търси си някоя другъ за тия изватинящини!”. Зевс продължаваше да не разбира какво му става на момичето затова просто я занесе на Олимп и взе да я развежда, за да види дали някой ще разбере какво й има...

No comments: