Tuesday, January 26, 2010

Юнаци s01e21


Глава двадесет и първа. Пъцко Сметката, Леля Пенка и Кичка Пергелова. Юнаци 002, 001 и 003.

Една седмица по-късно. Апартаментът на Мадона в Ню Йорк. Кралицата на поп музиката, вселената и всичко останало седеше на дизайнерски стол, тропаше нервно с крак, пушеше 12тата си цигара за деня и довършваше едно шише с уиски. Може би се питате какво би могло да изкара извън нерви жена с 30 годишен опит в един от най-суровите бизес сфери в света. Да опишем на какво ставаше свидетел тя. Леля Пенка и Хесус се бяха сгушили на един диван и се хранеха един друг с правените лично от Леля Пенка кренвиршки. Кичка беше надула на струващата хиляди долари стереоуредба чалга маанета, хванала дезодорант Fa с аромат на дъждовна вода, струващ 2.90лв., който си беше донесла от България, крещейки на него и тичайки из апартамента, като отвреме навреме буташе по някоя уникална ваза на земята. Дрисъчко беше минирал целия под, покрит с мрамор, добит от обидно малка мина, в югоизточната част на Африка. Пъцко умираше от скука, затова обикаляше, понадраскваше мустаци на някоя и друга картина, като после се хилеше доволно. Мадона отново преглътна, изтри една сълза от лицето си и за двадесет и трети път за деня се обади на Гай по телефона и проплака „Хайде, кога ще им намериш какво да вършат?!?!?”, след това тресна телефона, явно недоволна от отговора. „Моля ви се!” отново прошепна тъжно тя... На вратата се позвъня и съсипаната прислужница отвори. „Здрастиииии...”, изпищя Бритни Спиърс и нахлу в апартамента като у дома си...

No comments: