Wednesday, February 17, 2010

Това е...

...както някой каза... най-великото разпъване на кръст от около 2000г. насам. ;)

No comments: