Monday, February 15, 2010

Песента...

...на която ще ме погребат. Точно на това изпълнение от точно този град.

No comments: